Metallic Stripe Adjustable Bag Straps

Metallic Stripe Adjustable Bag Straps

$12.00 $38.00

Color
Black Silver Black
Half Black &Gold
Navy Gold & White
Black Gold Black
Black White & Silver
  • adjustable 29"- 48.5"
  • brass hardware
  • nylon/leather